събота, 25 юли 2009 г.

Архиварката


И настанало време за четене.
Пеперудата кацна на левия, среден рог на дракона, отвори книгата и зачете. Очите на огромния звяр започнаха да се притварят и след минута той вече спеше. Пеперудата въздъхна, затвори книгата и отлетя.
Странно нали?
Пеперуди четат книги на дракони!?
Да, ако са секретарки на дракон библиотекар.
Архивът на Времето се съхранява на отделен парцел от икономичната паралелност. Там са всички писани и неписани текстове от Началото. Необичайно малкия персонал е представен от шеф и една пеперуда. Те картотекират всяка писана мисъл, описват я, слагат й номер, печат и накрая я поставят на подходящия рафт.
Пеперудата изпърха и сложи регистрационен номер 14466/09/каеW/7773 на египетски ръкопис от 3100 г.пр.Х. Полетя към входа и пое новия роман на Стивън Кинг. Дракона наблюдаваше работата й и слагаше печати на обработените вече книги. До него на бюрото имаше прекрасен букет от глухарчета, подарен от седемнайстата буба на пеперудата. Той се хапна малко пай с френски сирена и отля восък върху папируса. Тя долетя и прошепна нещо на ухото му. И така всеки път, когато пристигаше нов материал в библиотеката. Дойде време за вечеря. На дългата маса те двамата седнах от двата й края. Вечеряха, той леко алангле, тя листа от черница.
И настана време за четене.
Тя кацна на главата на дракона и започна да чете.
Минута по – късно вече летеше към леглото си.
Легна си и се замисли за пореден път защо Библиотекар на Архива на времето беше дракон, който не можеше да чете.
Най – вероятно, защото си имаше пеперуда

Няма коментари:

Публикуване на коментар